LOKACIJE

DUBRAVA

Avenija Dubrava 16

Ulaz iz Jorgovanske

MAKSIMIR

Mašićeva 3a

CLASS

Ekskluzivni centar za zdravstveno usmjereno vježbanje i terapiju pokretom

(individualno, u parovima i malim grupama do 5 osoba)

Smičiklasova 19 / 1. kat

AVENIJA DUBRAVA 16

MAŠIĆEVA 3A