Članarine

Mjesečna članarina
1x tjedno
25 €
2x tjedno
35 €
3x tjedno
40 €
4x tjedno
45 €
5x tjedno
50 €
Svakodnevna
55 €
ON-LINE ČLANARINA
1 mj / 3 mj / 6 mj
13/ 36/ 64 €

UČENICI, STUDENTI, UMIROVLJENICI: popust   -10 % na sve članarine osim ON-LINE članarina

NAPOMENA: sve članarine moguće je koristiti samo na jednoj odabranoj lokaciji, kombinacija lokacija nije moguća.

Pravila

  • Mjesečne članarine obračunavaju se od datuma do datuma, osim u slučaju kada je između dvije članarine pauza duža od 7 dana. U tom slučaju, članarina ide od datuma dolaska.
  • Povrat mjesečne članarine nije moguć ni u kom slučaju niti je prenosiv na drugu osobu.
  • Uplatom članarine privaćate slijedeće uvjete:

    U slučaju bolesti, samoizolacije ili odluke Stožera o zatvaranju nije moguće zamrznuti članarinu ili dobiti povrat. Preostali dio članarine u svakom trenutku možete prebaciti ili nastaviti koristiti uz Amika ONLINE.

    Ukoliko ne prihvaćate navedeno, molimo vas da članarinu ne uplaćujete.

    Hvala na razumijevanju!