IZJAVA O PRIVATNOSTI

KSR Amika centri prikupljaju podatke svojih članova sukladno članku 12. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14.), kao posebnom zakonu te je stoga takva obrada osobnih podataka sukladna članku 6. i članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Prikupljaju se samo podaci u opsegu koji je nužan za ispunjenje svrhe prikupljanja podataka (vođenje evidencije o članstvu u udruzi).

Sukladno članku 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka svaki član udruge ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok sukladno načelu razmjernosti pravo uvida u osobne podatke drugih članova udruge omogućavamo samo u odnosu na nužne podatke (kao što su primjerice ime i prezime člana udruge i datum pristupanja članstvu u udruzi), dok su svi ostali podaci (OIB, privatne adrese, datum rođenja člana udruge) zaštićeni na odgovarajući način.