Pravila

  • Mjesečne članarine obračunavaju se od datuma do datuma, osim u slučaju kada je između dvije članarine pauza duža od 7 dana. U tom slučaju, članarina ide od datuma dolaska.
  • Povrat mjesečne članarine nije moguć ni u kom slučaju niti je prenosiv na drugu osobu.
  • Uplatom članarine privaćate slijedeće uvjete:

    U slučaju bolesti, samoizolacije ili odluke Stožera o zatvaranju nije moguće zamrznuti članarinu ili dobiti povrat. Preostali dio članarine u svakom trenutku možete prebaciti ili nastaviti koristiti uz Amika ONLINE.

    Ukoliko ne prihvaćate navedeno, molimo vas da članarinu ne uplaćujete.

    Hvala na razumijevanju!